شیپینگ 32

شیپینگ 32
سال ساخت:1987
مدل : TOS OHA 32NC
حداکثر قطر چرخ دنده: 320 م م
حداکثر عرض دندانه:80 م م
مدول:6 م م
فلورتایپ از 32 سانت به بالا

التجمع: