تراش VDF

امروزه دستگاه های cnc بخش جدایی ناپذیر صنعت محسوب میشوند که بسته به نوع ماشین کاری در انواع مختلف طراحی و تولید میشوند و دو نوع تراش و فرز در صنعت تقاضای بیشتری دارد.

حسین زاده شایان اعتماد: به طور کلی هر دستگاهی که توسط رایانه کنترل شود دستگاه cnc نامیده میشود.وظیفه ی تراش سی ان سی تغییر در اندازه قطعات، فرم قطعات و پرداخت کاری قطعات میباشد.و وظیفه فرز سی ان سی براده برداری و برش قطعات میباشد.

امروزه دستگاه های cnc بخش جدایی ناپذیر صنعت محسوب میشوند که بسته به نوع ماشین کاری در انواع مختلف طراحی و تولید میشوند و دو نوع تراش و فرز در صنعت تقاضای بیشتری دارد.

التجمع: